Özgeçmiş

 


 Av. Dr. Yahya DERYAL


 

 

1. Öğrenim Süreci

 

 

 


2. Kısa Hayat Hikâyesi

 

 

(*) 01.06.1965 tarihinde Trabzonun Çaykara İlçesinde doğdum.

 

(*) İlk ve orta öğrenimini Hatayın Kırıkhan İlçesinde tamamladım.

 

(*) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum (1982-1986).

 

(*) 1987 yılında İstanbul Barosu nezdinde başladığı avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi aldım.

 

(*) 1988 yılında KTÜ-İİBF Ticaret Hukuku anabilim dalında açılan araştırma görevlisi sınavlarını başararak akademik mesleğe intisap ettim.

 

(*) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında yüksek lisans (1988-1990) ve doktora (1991-1995) çalışmalarını tamamlayarak hukuk doktoru oldum.

 

(*) 8 Mart 1995 tarihinde KTÜ-İİBF de yardımcı doçent kadrosuna atandım.

 

(*) Mart 1999 ile Temmuz 2000 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşavirliği emrinde yedek subay olarak askerlik görevini tamamladım.

 

(*) 2000 li yıllardan itibaren hasta hakları ve sağlık hukuku ile ilgilenmeye başladım. Haziran 2005 - Haziran 2012 tarihleri arasında Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Ayrıca Şubat 2006 - Mart 2011 tarihleri arasında KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği ve müdür yardımcılığı görevini yürüttüm.

 

(*) Bölgesel bir yayın organı olan Karadenizden Günebakış Gazetesinde Ocak 2004 - Ocak 2012 tarihleri arasında her Çarşamba Hukuk Merceği başlıklı haftalık köşe yazarlığını düzenli olarak sürdürdüm.

 

(*) Çeyrek asırdır, özellikle ticari davalarda ve sağlık hukuku uyuşmazlıklarında bilirkişilik yapmakta, hukuki mütalaa yazmaktayım.

 

(*) 2013 - 2016 yılları arasında, Türkiyede sadece birkaç üniversitede bulunan Sağlık Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünü yürüttüm ve çok sayıda teze danışmanlık yaptım.


(*) 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle, asgari hizmet süresini tamamlayıp, sağlık gerekçesiyle (bir bakıma malulen) emekli olup, serbest avukatlık/danışmanlık yapmaktayım. 

 

(*) Evli ve dört çocuklu olup, dede unvanına sahibim.


 

3. Yönetilen Lisansüstü Tezler/Projeler

 

3.1. Birol KURUBAL, ?Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Birleşme, Devralma ve Ortak Teşebbüsler?, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2002

 

3.2. Osman Serdal KARAPINAR, ?Şahıs ve Sermaye Şirketleri Kuruluşu ve Faaliyetlerinde Vergilerin Etkileri?, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2010

 

3.3. Celal YÜCEL, ?Kooperatiflerde Ceza Sorumluluğu?, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2011

 

3.4. Mehmet İdris ERTAŞKIN, ?Özel Hastanelerde Reklam Yasağı ve Tanıtım İlkeleri?, Zirve Üniversitesi, SBE, Sağlık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı Projesi, Gaziantep, Ocak 2015

 

3.5. İbrahim Akan ÖZDEMİR, ?Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Yapısı Ve İşleyişi?, Zirve Üniversitesi, SBE, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Ağustos 2015

 

3.6. Perihan ÇETİNKAYA, ?Hemşirelikte Tıbbi Uygulama Hataları Ve Hukuki Sonuçları?, Zirve Üniversitesi, SBE, Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Eylül 2015 [Yayımlandı]

 

3.7. Ömer NANELİ, ?Türk Hukuku?nda Kooperatifler Üzerindeki İlgili Bakanlık Denetimi?, Zirve Üniversitesi, SBE, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Kasım 2015

 

3.8. Mehmet SEÇİLMİŞ, ?Acil Servislerde Yaşanan Mediko-Legal Problemler?, Zirve Üniversitesi, SBE, Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Ocak 2016 [Yayımlandı]

 

3.9. Ali KİMYA, ?Tıbbi Müdahale Kaynaklı Tazminat Davalarında Tazminatın Belirlenmesi?, Zirve Üniversitesi, SBE, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Ocak 2016

 

3.10. Zahide EKİNCİ, ?Hastanın Tedaviyi Red Hakkı?, Zirve Üniversitesi, SBE, Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Ocak 2016

 

3.11. Emine DEDE, ?Hasta Çocukların Hakları?, Zirve Üniversitesi, SBE, Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Ocak 2016

 

3.12. Cengiz DAĞLARAŞTI, ?Türkiye?de Aile Hekimliği Kurumu, Statüsü, Hakları, Yükümlülükleri ve Sorumlulukları?, Zirve Üniversitesi, SBE, Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Haziran 2016

 

3.13. Fatma Müge AYDENİZ, ?Tıpta Konsültasyona Bağlı Hukuki Problemler? , Zirve Üniversitesi, SBE, Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Haziran 2016

 

3.14. Songül AKIN, ?Yenidoğan Yoğunbakım Ünitelerinde Yaşanan Mediko-Legal Sorunlar ve Çözüm Önerileri?, Zirve Üniversitesi, SBE, Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Haziran 2016

 

3.15. Şükran ABEŞ, ?Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelik Uygulamaları ve Yaşanan Sağlık Hukuku Problemleri?, Zirve Üniversitesi, SBE, Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Gaziantep, Haziran 2016

 

4. Yayınlar

 


41. Kitaplar

 

41.1. Türk Hukukunda Bilirkişilik, Yerni Bilirkişilik Kanunu İle Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Mart 2017, Büyük boy, 700 sayfa.

 

41.2. Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, Beta Yayınevi, İstanbul 2001, Büyük boy, 420 sayfa.

 

41.3. Hukukun Temel Kavramları (Hukuka Giriş), Geliştirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Trabzon 2011, Büyük boy, 430 sayfa.

 

41.4. Medeni Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, Orta boy, 365 sayfa.

 

41.5. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ders Kitabı, Güncellenmiş 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, Orta boy, 466 sayfa (Öğr. Gör. Av. Cemal GENÇ ile birlikte).

 

41.6. Ticaret Hukuku Bilgisi (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak), Özet Ders Kitabı, Güncellenmiş 5. Baskı, Trabzon 2010, Büyük boy, 402 sayfa.

 

41.7. Yeni Tüketici Hukuku (Ders Kitabı), (Yrd. Doç. Dr. Yakup KORKMAZ ile birlikte), Yeni Kanuna Göre Yeniden Yazılmış ve Güncellenmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2015, Büyük Boy, 484 sayfa. Bkz.

 

41.8. Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak) Ders Kitabı, Güncellenmiş 8. Baskı, Trabzon 2005, Büyük boy, 572 sayfa.

 

41.9. Temel Hukuk Bilgisi (MYO İçin Özet Ders Kitabı), Trabzon 2009, Büyük boy, 303 sayfa.

 

41.10. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No:78, Ankara 1991, Büyük boy, 114 sayfa.

 

41.11. Sağlık Hukuku Problemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, Büyük boy, 497 sayfa. Bkz.

 

41.12. Hukuk Başlangıcı ve Hukuk Metodolojisi (Doç. Dr. Abdullah Demir ile birlikte), Ankara 2013, Büyük boy, 370 sayfa. Bkz.

 

41.13. Sağlık Hukuku Rehberi, Adalet Yayınevi, Ankara 2014, Büyük boy, 280 sayfa. Bkz.


41.14. Sağlık Hukuku Bibliyografyası, Adalet Yayınevi, Ankara 2014, Büyük boy, 230 sayfa. Bkz. 

 

42. Bölüm Yazarlığı

 

42.1. Tüketici Hukuku, 8. Bölüm (M. Yavaşi, M.E. Bilge, Ş. Akipek, M. Çeker, Y Deryal), Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, Ağustos 2014, Battal boy, 138 sayfa. Kitap metni pdf formatında indirilebilir.

 

42.2. Şirketler Hukuku, 16. Bölüm (Kooperatif Şirketler), Editör: S. Karahan, Yazarlar: İ. A. Eldelikoğlu, M. Y. Akın, E. Giray, A. Keşli, İ. Çeliktaş, Ö. K. Coşgun, İ. Arslan, Z. Arı, A. Huysal, T. Saraç, H. Bozgeyik, M. Ünal, H. Pınar, H. Koşut, M. Çeker, Y. Deryal, Mimoza Yayınları, Konya, Aralık 2013, Büyük boy, 996 sayfa.

 


43. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

43.1. ?Türk Hukukunda Kooperatiflerin Hukuki Niteliği Sorunu?, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN Armağanı, İstanbul 1998, s.147-218 (71 sayfa)

 

43.2. "4077 Sayılı Kanun?a Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri?, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. E. MOROĞLU'na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s.139-178 (40 sayfa)

 

43.3. ?Türk Hukukunda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatın Bilirkişilik Yapması?, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ?e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C.I, s.643-670 (28 sayfa)

 

43.4. ?Yapı Kooperatiflerinde Payın Devri ve Kura Çekme (Tahsis) İşleminin Devre Etkisi?, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), Haziran 2001, s.81-92

 

43.5. ?Bazı İlaçların Dönüşümlü Olarak (Nöbet Usulü İle) Eczanelerde Satılabileceğine İlişkin Uygulamanın Türk Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi?, Prof. Dr. Ömer TEOMAN 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2002, s.321-336.

 

43.6. ?Borçlunun Kooperatifteki Daire Alacağının Haczine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi?, Bilgi Toplumunda Hukuk, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP Armağanı, İstanbul 2003, C.I, s.297-322

 

43.7. ?Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği?, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Fehiman TEKİL Armağanı, İstanbul 2003, s.377-399

 

43.8. ?21.04.2004 Tarih ve 5146 Sayılı Kanun Değişikliği Sonrasında Kooperatiflere Ortak Olabilecek Tüzel Kişiler?, Batider, Aralık 2006, C.XXIII, S.4, s.93-107.

 

43.9. ?Yeni Bir Anonim Şirket Modeli: Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi?, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN'e Armağan, İstanbul 2007, C.I, s.225-247.

 

43.10. ?Organ ve Doku Nakli Hizmetlerinde Reklam Yasağı?, 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi (Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları), Tebliğ metni için bkz. Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, s.289-301.

 

43.11. ?Karşılıklı Düzenlenen Hatır Çeklerinde Borçlu Keşidecinin Teminat Çeki İddiasıyla Menfi Tespit (İptal) Davası Açması ve Bir Örnek Olay İncelemesi?, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi?ye Armağan, İstanbul, Nisan 2009, C.I, s.653-662

 

43.12. ?Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Anonim Şirketlerin Denetimine Getirilen Yenilikler?, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2009, S.96, s.35-66 (Öğr. Gör. Mehmet DURGUT ile birlikte)

 

43.13. ?Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet?, The Journal of Academic Emergency Medicine (JAEM), 2012, 11, 115-124, 14.05.2012 (AL/ZENGİN/DERYAL/GÖKÇEN/YILMAZ/YILDIRIM)

 

43.14. ?Çek Defterlerinin Baskı Tarihi ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi?, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXXI, Y.2013, S.2, s.121-130.

 

43.15. ?İnşaat Şirketlerinin İflas Erteleme Davalarında Görülen Hukuki Problemler?, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2013, S.2, s.111-128.

 

43.16. ?Bireysel Kredilerle Bağlantılı Hayat Sigortalarında Sözleşmenin yapılması Aşamasında Sigorta Ettirenin/Sigortalının İhbar Yükümlülüğü?, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2015, S.4, s.51-60.

 


44. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 

44.1. ?Bir Hukuk Kodu Olarak Mecelle?, Akademik Yorum Dergisi, Güz 1992, S.1, s.48-50

 

44.2. ?İbni Haldun'un Hukuk Sosyolojisine Katkıları?, Akademik Yorum Dergisi, Bahar 1993, s.25-29

 

44.3. ?Radyo-TV Yayıncılığında Devlet Tekelinin Kaldırılması?, Akademik Yorum Dergisi, Yaz 1993, S.4, s.36-38

 

44.4. ?Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Kavramının Gelişimi?, KARGİD, Y.1, Eylül Ekim 1996, S.3, 30-35

 

44.5. ?Tüketici Kanununa Göre Defolu Mal Satışı Nedeniyle Satıcının Sorumluluğu?, KARGİD, Y.2, S.4, Mart-Nisan 1997, s.40-41

 

44.6. ?Bilirkişilerin Seçimine İlişkin Bazı Problemler?, Aktif Bülten Dergisi, Eylül 2000, s.12-15

 

44.7. ?Bonoda Zorunlu Şekil Unsurları?, Ankara Barosu Dergisi, 2002/1, s.91-102.

 

44.8. ?Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartı Olarak Hastanın Rızası?, Trabzon Barosu Dergisi, Y.18, S.7, Mart 2003, s.52-72. Bkz.

 

44.9. ?Sağlık Sektörünün Resmi Bilirkişileri? Bkz.

 

44.10. ?Bilirkişilerin Belirlenmesi, Görevlendirilmesi ve Sayısı?, Trabzon Barosu Dergisi, Y.18, S.8, Haziran 2003, s.63-67

 

44.11. ?Avukat Bilirkişilik Yapmalı mı??, Günışığı Aylık Hukuk Dergisi, Şubat-Mart 2005, S.24-25, s.26-31

 

44.12. ?Kapıdan Satışlarda Tüketicinin Korunması?, Pazarlama Dünyası Dergisi, Y.19 (2005), S.2 (Mart-Nisan), s.39-45 (BAYUK, M. Nedim ile birlikte)

 

44.13. ?Bilirkişilerin Belirlenmesi, Görevlendirilmesi ve Sayısı?, Trabzon Barosu Dergisi, Y.20, S.9, Mart 2005, s.6-10.

 

44.14. ?Bilirkişi Kirliliğine Yol Açan Etkenler?, Yolsuzluk (derleme), Editör: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın, Ankara, Kasım 2006, s.319-357.

 

44.15. ?Müteahhitler Birliği Başkanı Yapı Kooperatifine Üye Olabilir mi??, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.2, S.5, Ocak 2007, s.141-148.

 

44.16. ?Hekimlik İçin Türk Olma Şartı Ya Da Yabancı Hekim Yasağı?, Hekim Dergisi (Trabzon Tabip Odası), Mart 2007, s.18-23.

 

44.17. ?Tıbbi Müdahale İçin Hastanın Aydınlatılması Ve Onayının Alınması?, Sağlık Hakkı Dergisi, S.2 (Haziran 2007), S.46-52.

 

44.18. ?Biyotıp Sözleşmesinin 10. Maddesi Kapsamında Özel Yaşama Saygı (Mahremiyet) Hakkı?, 1. Uluslar arası Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 11-12 Kasım 2005, Konya. Metin için bkz. Kamu Hukuku Arşivi (KHukA) 2 (Kasım 2005), s.127-130.

 

44.19. ?Özel Sağlık İşletmelerinde Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması?, 2. Türk-Alman Tıp Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 21-22 Nisan 2006, Kayışdağı-İstanbul (Tebliğ metni için bkz. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2006, C.III, S.2 (Özel Sayı), s.101-147

 

44.20. ?Çocuk Hastaların Hakları?, IV. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Trabzon 8-9 Haziran 2007, Metni için bkz. SAĞLIK HAKKI Dergisi, S.3 (Kasım 2007), s.8-19.

 

44.21. ?Hastanın Özel Yaşamına Saygı Hakkının İki Boyutu: Hasta Sırrının Korunması ve Hastanın Beden Mahremiyeti?, Sağlık Hukuku Kurultayı (Ankara Barosu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Hukuk Fakültesi, 1-3 Kasım 2007, Ankara. Metni için bkz. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu Yayını, 2008, s.71-84.

 

44.22. ?Telekomünikasyon Piyasasında Uygulanan Sabit Ücretin Hukuka Aykırılığı?, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.4, S.36 (Ağustos 2009), s.137-146.

 

44.23. ?Tüketici Kredilerinde Haksız Şart Örnekleri ve 6502 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi?, Terazi Hukuk Dergisi, Ocak 2014, Tüketici Hukuku Özel Sayısı, s.58 vd.

 

44.24. ?Sağlık Hukuku Uyuşmazlıklarında Bilirkişi Görüşüne/Deliline Başvurulması Zorunlu Haller?, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.93 (Tıp Hukuku Özel Sayı), Mayıs 2014, s.72-92


44.25. KAHRİMAN, İlknur/TOPBAŞ, Murat/ÇAN, Gamze/GÖKER, Zeynep/DERYAL, Yahya: ?Pediatrik Yaş Grubuna Ssğlık Hizmeti Sunan Ebe ve Hemşirelerin Çocuk Hasta Hakları Konusundaki Düşünceleri?, Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Y.2016, C.5, S.1, s.18-29.


 

45. Tebliğ * Bildiri * Seminer * Konferans

 

45.1. ?Son Yasal Değişiklikler Işığında Kooperatiflerde Siyasi Faaliyet Yasağı?, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Haftası Seminer Programı, Trabzon, 28 Aralık 1995, Karınca Kooperatif Postası Dergisi, S.711, 1996, s.26-28.

 

45.2. ?Hekimin Hukuki Sorumluluğu?, Konferans, Toraks Derneği, Süleyman Restoran, Trabzon, 5 Ocak 2001

 

45.3. ?Hasta Hakları?, Konferans, Toraks Derneği, Maçka Sumela Otel, Trabzon, 23 Mart 2001

 

45.4. ?Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları?, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, ?Hekim-Hasta İşbirliği? konulu hizmet içi eğitim semineri, Trabzon 4. No.lu Sağlık Ocağı, 21.04.2003, 09.00-12.30 ; 28.04.2003, 09.00-12.30 ; 05.05.2003, 09.00-12.30 ; 12.05.2003, 09.00-12.30

 

45.5. ?Özel Sağlık İşletmelerinin Kuruluş ve İşleyişine Yönelik Hukuki Sorunlar?, konulu tebliğ, HAYAD, Hasta Hakları Günü Etkinlikleri, İstanbul Tabip Odası, 25 Ekim 2003.

 

45.6. ?Hasta Haklarının Hukuki Boyutu?, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, 12-13 Şubat 2004, Yalova. Tebliğin sözlü sunumu kaydı için bkz.

45.7. ?Tüketici Haklarının Tarihi Gelişimi?, Trabzon Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Etkinliği, 15 Mart 2004

 

45.8. Trabzon Barosu Staj Eğitim Komisyonu, ?Şirketler Hukuku? konulu seminer, 06.05.2004, 15.30-17.30 

 

45.9. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları?, Giresun Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 7 Temmuz 2004, 09.00 ? 12.00, Giresun

 

45.10. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Hasta Hakları?, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, 10-14 Ekim 2004, Antalya

 

45.11. ?Ticaret Erbabına Yönelik Temel Ticaret Hukuku Bilgileri?, KOSGEB-Samsun İşletme Müdürlüğü, Seminer Programı, 22 Kasım 2004, Samsun

 

45.12. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları?, Rize Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 28 Ocak 2005, 09.00 ? 12.00, Rize

 

45.13. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları?, Elazığ Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 12 Şubat 2005, Elazığ

 

45.14. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları?, Gümüşhane Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 26 Şubat 2005, Gümüşhane

 

45.15. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri?, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Araştırma Hastanesi, Hasta Hakları Semineri, 23 Mart 2005, 09.00-12.30, İstanbul.

 

45.16. ?Hasta Hakları ve Yeni Türk Ceza Kanunu?, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale.htm (24.03.2005)

 

45.17. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri?, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları Semineri, 14-15 Nisan 2005, İstanbul.

 

45.18. Trabzon Barosu Staj Eğitim Komisyonu, ?Ticaret Hukuku? konulu seminer, 28.05.2005, 14.00-17.00

 

45.19. ?Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu?, Trabzon Tabip Odası organizasyonu ile hekimlere yönelik seminer, KTÜ Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi (08.06.2005)

 

45.20. ?Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu?, Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları Semineri, 26-27 Ağustos 2005, Sinop-Boyabat.

 

45.21. ?Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu?, ?Hasta Hakları Mevzuatı, Değerlendirme, Eleştiri ve Öneriler?, I. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Semineri, 12-16 Eylül 2005, Trabzon

 

45.22. ?Hastanın Rızası ve Tedaviyi Reddetme Hakkı?, 1. Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu, 16-17 Kasım 2005, Ankara

 

45.23. ?Türk Hukuk ve Yargı Sistemi?, KTÜ-FEF Tarih Bölümü Seminerleri, KTÜ-KOSGEB Toplantı Salonu, 30.11.2005, 13.30

 

45.24. ?Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu?, Sağlık Hakkı Dergisi, Nisan 2006, s.45-52

 

45.25. ?İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun?, Karadenizden Günebakış Gazetesi (01.02.2006). Bkz.(04.05.2006)

 

45.26. ?Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu?, Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Eğitim Semineri, 23.02.2006, 15.00 Rize.

 

45.27. ?Sağlıkta Ayrıcalık ve Öncelik Hakkı?, Karadenizden Günebakış Gazetesi (01.03.2006). Bkz.(10.04.2006)

 

45.28. ?Orta ve Doğu Karadeniz?de Aile İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma?, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2. Aile İşletmeleri Kongresi, 14-15 Nisan 2006, İstanbul, Kongre Kitabı, s.399-410 (Kurtuluş Yılmaz GENÇ ile birlikte)

 

45.29. ?İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun?, Bkz.(04.05.2006)

 

45.30. ?Hekimin İhbar Yükümlülüğü ve Yeni Ceza Kanunu?, Medikal Bakış Dergisi, Bkz. (05.05.2006)

 

45.31. ?Hemşire Hukuku?, Hemşire Haftası nedeniyle konferans, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi-Trabzon, 12 Mayıs 2006

 

45.32. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları?, ?Sağlık Hukuku Problemleri?, ?Hasta Hakları Mevzuatı?, II. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 12-18 Haziran 2006, Aksular Otel-Trabzon.

 

45.33. ?İlaç Mümessillerinin Hekim Ziyaretleri?, Bkz.(19.08.2006).

 

45.34. ?Bir Örnek Olay ve İçtihat Işığında Ev Başkanının Gözetim Sorumluluğu?, Bkz.(28.08.2006).

 

45.35. ?Kök Hücre Uygulamalarında Hasta Hakları?, 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi, 06-09 Eylül 2006 Trabzon. Tebliğ metni için bkz. Türkiye Klinikleri, Kök Hücre Özel Sayısı, J Surg Med Sci 2006 2(43), s.91-96.

 

45.36. ?Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları? konulu konferans, KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 20.09.2006, 15.30-17.00.

 

45.37. ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, ?Hasta Hakları? konulu tebliğ, 31 Mart 2007, Antalya, Sheraton Voyager.

 

45.38. ?Tüketici Hukuku ve Tüketici Bilinci?, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 12 Nisan 2007, 17.00

 

45.39. ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, ?Hasta Hakları? konulu tebliğ, 14 Nisan 2007, Gaziantep, Tuğcan Otel.

 

45.40. ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, ?Hasta Hakları? konulu tebliğ, 28 Nisan 2007, İzmir, Atatürk Kültür Merkezi (6. Dahili Tıp Günleri kapsamında).

 

45.41. KTÜ Trabzon Sağlık Yüksek Okulu Sertifikalı Yönetici Hemşire Kursu (07-11 Mayıs 2007) kapsamında ?Hemşirelik Hukuku? ve ?Yeni TCK ve Memur-İşçi Hemşire Statüsü, Haklar, Yükümlülükler ve Yasaklar? konulu iki seminer (09 Mayıs 2007, 09.00-10.30, 10.40-12.10).

 

45.42. ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, ?Hasta Hakları? konulu tebliğ, 12 Mayıs 2007, Erzurum, Polat Renaissance.

 

45.43. ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, ?Hasta Hakları? konulu tebliğ, 26 Mayıs 2007, Trabzon, Zorlu Grand Otel.

 

45.44. ?Tıbbi Müdahale İçin Hastanın Aydınlatılması ve Onayının Alınması?, SAĞLIK HAKKI Dergisi, S.2 (Haziran 2007), s.47-52.

 

45.45. Trabzon Barosu Avukatlık Stajı kapsamında ?Ticaret Hukuku? konulu seminer tebliği (12 Haziran 2007, 14.00-17.00).

 

45.46. ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, ?Hasta Hakları? konulu tebliğ, 23 Haziran 2007, İstanbul, Swissotel.

 

45.47. HAKSAY III. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 25 Haziran-1 Temmuz 2007 Trabzon, ?Sağlık Hukuku Problemleri? ve ?Hasta Hakları Hukuku? konulu iki tebliğ.

 

45.48. ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, ?Hasta Hakları? konulu tebliğ, 30 Haziran 2007, Ankara, Sheraton.

 

45.49. Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü, Yönetici Hemşire Semineri, ?Hemşirelik Yasası, Hemşirenin Görev ve Yetki Alanları?, Fatih Devlet Hastanesi Toplantı Salonu, Trabzon, 11 Temmuz 2007, 10.00-12.00.

 

45.50. Hekim Hakları ve Sorumlulukları Paneli'nde ?Hekim Sorumluluğu? konulu sunum, 23.02.2008, 15.00-17.30, Zorlu Grand Otel, Trabzon

 

45.51. Trabzon Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde ?Hekim Hakları? konulu sunum, 13 Mart 2008, 16.00-19.00, Trabzon Usta Park Otel

 

45.52. ?Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı Kullanılabilecek Hukuki İmkânlar?, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sempozyumu, 3 Mayıs 2008, Trabzon

 

45.53. HAKSAY IV. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 16-22 Haziran 2008, Trabzon, ?Sağlık Hukuku Problemleri? ve ?Hasta Hakları Hukuku? konulu iki tebliğ sunumu.

 

45.54. KTÜ Trabzon Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetici Geliştirme Kursu, ?Hemşirelik Mevzuatı, Hemşirenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları?, Trabzon, 17 Haziran 2008, 09:15 ? 12:30.

 

45.55. ?Sağlıkta Sorumluluklar ve Hasta Hakları Hukuku?, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, 22 Kasım 2008, 09:00 ? 13:30.

 

45.56. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları?, Giresun Devlet Hastanesi, 26 Mart 2009, 12:00 ? 17:00 Giresun

 

45.57. ?Çocuk Psikiyatrisinde Haklar ve Sorumluluklar?, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 16 Nisan 2009, 14:00 ? 15:30, Ottoman Palace Antakya.

 

45.58. ?Özel Hastanelerde Sorunlar ve Sorumluluklar?, Uluslar arası Tıp Ceza Hukuku Sempozyumu, (Tıp Hukuku Alanında Karşılaştırmalı Güncel Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Sorunları), 26 Nisan 2009, 11:30 ? 11:50, Yeditepe Üniversitesi, Kayışdağı İstanbul. Tebliğ metni için bkz. Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Sayı, C.VI, S.2, 2009, s.42-62.

 

45.59. ?Sigara Yasağı Yaptırımları?, Sağlık İl Müdürlüğü, Ahi Evren Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, 5 Mayıs 2009, 10:30-11:30 Trabzon

 

45.60. HAKSAY V. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 14-20 Haziran 2009 Trabzon, ?Sağlık Hukukuna Giriş? ve ?Hasta Hakları Hukuku? konulu ve 90 dakikalık iki ders.

 

45.61. Ordu Barosu ve Ordu Tabipler Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen Sağlık Hukuku Sempozyumunda ?Hasta Hakları Hukuku? isimli tebliğ sunumu, 7 Kasım 2009, 10:00-11:00, Ordu Grand Tesk Otel.

 

45.62. Türk Acil Tıp Derneği tarafından 4 Nisan 2010 Cuma günü İzmir Ege Palas Otel?de düzenlenen Acil Servisler ve Tıp Hukuku Çalıştayı?nda ?Acil Hekimler İçin Temel Hukuk Bilgisi ve Hekim Sorumluluğu? konulu sunum.

 

45.63. ?Tıpta Konsültasyona Bağlı Hukuki Problemler? (Müdavi Hekim-Konsültan Hekim İlişkileri), VII. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 16-17 Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pembe Salon, Kurupelit Yerleşkesi Samsun.

 

45.64. ?Hemşirelerin Hukuki Sorumlulukları?, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Yenişehir Ankara. Tebliğ metni için bkz. Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2011, s.416-439.

 

45.65. HAKSAY VIII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 14-20 Haziran 2010 Trabzon, ?Sağlık Hukukuna Giriş? ve ?Hasta Hakları Hukuku? konulu ve 90 dakikalık iki ders.

 

45.66. ?Hasta Yakını Kavramı Üzerine Bir Tanım Denemesi?, T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY İşbirliği İle KTÜ HAHUM I. Ulusal Kongresi: ?Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar?, 21-25 Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon.

 

45.67. ?Hasta Çocuğun Hakları?, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, İstanbul Haliç Kongre Merkezi.

 

45.68. HAKSAY VII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 14-20 Haziran 2011 Trabzon, ?Sağlık Hukukuna Giriş? ve ?Hasta Hakları Hukuku? konulu ve 90 dakikalık iki ders.

 

45.69. ?Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluk Türleri?, ?Sağlıkta İnsangücü? ana temalı 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi, Trabzon 4-7 Ekim 2011.

 

45.70. ?Hekimin Tazminat Sorumluluğu?, I. Ulusal Tıp Araştırma Görevlileri Kongresi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi, 28-30 Ekim 2011

 

45.71. ?Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler?, EGEMDER (Ege Güven Mali Müşavirler Muhasebeciler Muhasebe Elemanları Dayanışma ve Kültür Derneği) tarafından Aydın Germencik Burç Termal Alangüllü Hotel'de 03.12.2011 günü organize edilen bir tam günlük interaktif eğitim semineri.

 

45.72. Trabzon-Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın daveti üzerine katıldığım ve 27 Şubat 2012 günü saat 13:30-16:30'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ?Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdikleri? konulu konferans sunumu.

 

45.73. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla, 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 14.00'de Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu'nda ?Tüketici Haklarının Dünü ve Bugünü? konulu konferans sunumu.

 

45.74. Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) bünyesinde örgütlenmiş olan Genç MÜSİAD Gaziantep Şubesinde, 13 Mart 2012 Salı günü saat 18:30'da ?Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret Hayatımıza Kazandıracağı Yenilikler? konulu konferans sunumu.

 

45.75. 28 Mayıs 2012 Pazartesi saat 17.00-19:30?da Gaziantep Grand Hotel?de, bir grup iş adamı ve şirket yöneticisine ?Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret Hayatımıza Kazandıracağı Yenilikler" konulu konferans sunumu.

 

45.76. HAKSAY VIII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 14-20 Haziran 2012 Trabzon, ?Sağlık Hukukuna Giriş? ve ?Hasta Hakları Hukuku? konulu ve 90 dakikalık iki ders.

 

45.77. ?Türk Hukukunda Özel Bilirkişilik Uygulaması?, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2012, S.1, s.31-39.

 

45.78. ?Hasta Hakları Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri?, T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen II. Ulusal Kongresi: ?Hasta ve Çalışan Hakları Bağlamında Tamgün Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası?, 18-22 Eylül 2012, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon.

 

45.79. ?Yeni Türk Ticaret Kanunu: Acil Eylem Planı?, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu, 09.10.2012, 19.00-21.00, Video kaydı için bkz.

 

https://www.youtube.com/watch?v=no_iuJ7ze_g

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdkAboMdSOg

 

https://www.youtube.com/watch?v=jF6gdb7267E

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIXMqwJbuMw

 

45.80. ?Yargı İçtihatları Işığında Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları?, Şanlıurfa Tabip Odası ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ?Sağlıkta Sağlıklı İletişim? başlıklı sempozyum tebliği, 25.11.2012, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonu, Şanlıurfa.

 

45.81. ?Yeni HMK?nda İspat ve Deliller?, Türkiye Barolar Birliği'nin ?HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler? başlıklı II. Dönem Meslek İçi Eğitim Semineri, 26.01.2013, Adana Barosu Sosyal Tesisleri, Adana.

 

45.82. ?Eczanelerde Satılan İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Tüketici Hakları?, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Gaziantep Eczacı Odası, İlaç ve Eczacılık Hukuku Sempozyumu, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi, 10.04.2013, Gaziantep.

 

45.83. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafında Gaziantep Dedeman Otel?de 27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan beş günlük Çalıştay?da ?Hasta Hakları? biriminde davetli katılımcı.

 

45.84. HAKSAY IX. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 09-14 Haziran 2013 Şanlıurfa, El Ruha Otel, ?Sağlık Hukukuna Giriş?, ?Hasta Hakları Hukuku? ve ?Sağlıkta Suçlar ve Ceza Sorumluluğu? konulu ve 90 dakikalık üç ayrı ders sunumu.

 

45.85. ?Sağlık Çalışanına Şiddeti Önlemeye Yönelik Hukuki İmkanlar?, Sağlıkta Şiddet: Nedenler ve Çözümler Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 20.12.2013, Trabzon

 

45.86. İstanbul Medeniyet Üniversitesi & Yargıtay işbirliği ile 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul?da Üsküdar Sözbir Hotel?de düzenlenen ?Tıp Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu?nda davetli müzakereci.

 

45.87. ?Sağlık Hukuku Uyuşmazlıklarında Bilirkişi Görüşüne/Deliline Başvurulması Zorunlu Haller?, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, C.9, S.93 (Mayıs 2014), s.77-92

 

45.88. HAKSAY X. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 01-06 Haziran 2014, KTÜ Turizm Uygulama (Sahil) Tesisleri Trabzon, ?Sağlık Hukukuna Giriş? ve ?Hasta Hakları Hukuku? isimli 90 dakikalık iki ayrı ders sunumu.

 

45.89. Sag?lık Bakanlığı ve Avrupa Birlig?i tarafından ortaklas?a yürütülen ?Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Destek Projesi? II. Mevzuat Çalıs?tayı, davetli müzakereci-katılımcı, Ankara City Hotel, 4-5 Ag?ustos 2014

 

45.90. ?Sağlık Sektöründe Reklama İzin Verilen Haller ve Reklam Hukuku?, Türk Eczacıları Birliği, 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, Ankara Congresium, 25-27 Eylül 2014

 

45.91. ?Mediko-Legal Sorunlar, Alınması Gereken Önlemler ve Çözüm Yolları?, Türk-Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, Gaziantep Bölge Toplantısı, 25 Ekim 2014, Grand Hotel, Gaziantep. Sunum slaytları ve video kaydı için bkz.

 

45.92. ?Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) ve Hekimin Sorumlulukları?, Medline Sag?lık Gönüllüleri Derneg?i, 15 Kasım 2014, Cumartesi, 13:00, Kahramanmaraş

 

45.93. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Alman ortaklı proje kapsamında, 26-28 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Çağlayan Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen ?İş Hukuku Uyuşmazlıkları ve İş Kazalarından Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik? konulu Sempozyum?da ?Bilirkişilik Kurumunun Yeniden Yapılandırılması ve Kurumsallaştırılması İhtiyacı? konulu tebliğ sunumu ve Sonuç Bildirgesi hazırlama görevi.

 

45.94. Sag?lık Bakanlığı ve Avrupa Birlig?i tarafından ortaklas?a yürütülen ?Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Destek Projesi?, III. Mevzuat Çalıs?tayı, mevzuat uzmanı/moderatör, Ankara City Hotel, 10-11 Şubat 2015

 

45.95. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve asistanlarına yönelik ?Anestezide Mediko-Legal Problemler? konulu interaktif bir sunum: 26 Şubat 2015, 08.00-09.00

 

45.96. Sag?lık Bakanlığı ve Avrupa Birlig?i tarafından ortaklas?a yürütülen ?Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Destek Projesi?, IV. Mevzuat Çalıs?tayı, mevzuat uzmanı/moderatör, Ankara City Hotel, 10-11 Mart 2015

 

45.97. Gümüşhane Üniversitesi Uluslararası Sağlık Yönetimi Konferansı (International Healthcare Management Conference/IHMC), 15-17 Haziran 2015, 16 Haziran 11.00-12.30 Sağlık Hukuku Problemleri Kongre Kursu

 

45.98. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Alman ortaklı ?Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi? kapsamında, 22 Haziran 2015 tarihinde Türkiye Noterler Birliği Konferans Salonunda düzenlenen ?Uluslararası Bilirkişilik Sempozyumu?nda ?Hukukçu Bilirkişi İmkanı? konulu tebliğ sunumu

 

45.99. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Sertifika Programı I, ?Özel Sağlık İşletmeleri Hukuku? ve ?Sağlık Hukukunda Bilirkişilik? konulu iki ders sunumu, 03.12.2016, 13.30-17.30, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü İstanbul

 

45.100. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Sertifika Programı II, ?Özel Sağlık İşletmeleri Hukuku? ve ?Sağlık Hukukunda Bilirkişilik? konulu iki ders sunumu, 05.03.2017, 14.00-17.00, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü İstanbul

 

45.101. ?Tıp Hukukunda Bilirkişilik? ana temalı XIV. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, İzmir Barosu / İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Almanya Martin Luther Üniversitesi, İzmir Barosu Konferans Salonu, 29-30 Eylül 2017, ?Bilirkişiden Ek Rapor İstenmesi ve Yeniden Bilirkişi İncelemesi? konulu tebliğ ile ?Eser Sözleşmesi Kapsamındaki Malpraktis Davaları? konulu uydu konferans sunumu.

 

45.102. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Sertifika Programı III, ?Özel Sağlık İşletmeleri Hukuku? ve ?Sağlık Hukukunda Bilirkişilik? konulu iki ders sunumu, 18.02.2018, 09.00-13.00, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü İstanbul

 

45.103. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Sertifika Programı IV, ?Özel Sağlık İşletmeleri Hukuku? ve ?Sağlık Hukukunda Bilirkişilik? konulu iki ders sunumu, 01.04.2018, 14.00-18.00, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü İstanbul


45.104. Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve düzenleyen paydaşlar arasında Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY), Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) ve Türkiye Özel Hastaneler Derneği?nin (OHSAD) yer aldığı Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane Çalıştayı, Davetli Katılımcı-Müzakereci, Ordu, 22 Mart 2019  


 

45.105. Yeni Konkordato Hukuku Semineri, Iğdır Barosu, 01.05.2019


45.106 Tıp Tazminat Hukukunda Sorumluluklar, Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Iğdır, 02.05.2019


5. Toplantı * Sempozyum * Kongre Organizasyonu

 

5.1. T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY İşbirliği İle 1. Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu, 16-17 Kasım 2005, Ankara Sürmeli Otel.

 

5.2. Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile KTÜ HAHUM organizasyonunda IV. Türk Alman Tıp Hukuku Uluslar arası Sempozyumu, 8-9 Haziran 2007, KTÜ Turizm Uygulama Tesisleri, Trabzon. Sunulan tebliğler Sağlık Hakkı Dergisi, 3. (özel) sayıda, Kasım 2007 itibariyle yayımlanmıştır.

 

5.3. HAKSAY Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sempozyumu, KTÜ Turizm Uygulama Tesisleri, 3 Mayıs 2008, Trabzon

 

5.4. T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen I. Ulusal Kongre öncesi ?Memurların Yargılanması? konulu bir günlük Kongre Kursu moderatörlüğü. 21 Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon.

 

5.5. T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY işbirliği ile düzenlenen KTÜ HAHUM I. Ulusal Kongresi öncesi 21-25 Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon (Eş-Başkan)

 

5.6. Güneydoğu Uluslararası Sağlık Federasyonu (GUSAF) ve Zirve Üniversitesi işbirliği ile Sağlıkta Şiddet Çalıştayı, 23 Haziran 2012 Gaziantep (Çalıştay Genel Koordinatörü)

 

5.7. T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen II. Ulusal Kongre öncesi ?Memurların Yargılanması? konulu bir günlük Kongre Kursu moderatörlüğü. 18 Eylül 2012, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon

 

5.8. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Gaziantep Eczacı Odası, İlaç ve Eczacılık Hukuku Sempozyumu, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi, 10.04.2013, Gaziantep

 


6. İdari Görevler

 

6.1. Bölüm Başkan Yardımcılığı, KTÜ-İİBF Maliye Bölümü, 1998-2004

 

6.2. Müdür Yardımcısı, KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Şubat 2006 ? Mart 2011)

 

6.3. Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eylül 2011 ? 2016)

 

6.4. Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eylül 2011 - 2014)

 

6.5. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Eylül 2011 - 2015)

 

6.6. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Eylül 2011 - 2016)

 

6.7. Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği (Eylül 2011 - 2016)

 

6.8. Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları Koordinatörlüğü (2013 - 2016)

 


7. Medya Etkinlikleri

 

7.1. ?Tüketici Hakları ve Güncel Sorunlar?, Trabzon Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Etkinliği, Kuzey TV 15 Mart 2002, Saat: 20.00 ? 22.00.

 

7.2. Trabzon merkezli bölgesel gazete Karadeniz?den Günebakış?ta ?Hukuk Merceği? başlıklı haftalık köşe yazarlığı (12 Ocak 2004 ? 31 Aralık 2012)

 

7.3. 30.01.2004: 16.00-16.15, Polis Radyosu-Ankara: ?Bilirkişilik? tartışmaları üzerine canlı bağlantı ve görüşme

 

7.4. 10.03.2006: 22.45-01.45, TRT 1 ?Konuşuyorum? canlı yayın televizyon programı, ?Tüp Bebek ve Kök Hücre Uygulamaları? ana başlıklı programda ?Hasta Hakları ve Hukuki Sorumluluklar? konusunda katkı.

 

7.5. 14.03.2006: 21.45-23.15, Zigana Tv: Dünya Tüketici Hakları Günü Münasebetiyle ?Tüketici Hakları ve Hasta Hakları? üzerine bir söyleşi.

 

7.6. 24.05.2007: 19.30-19-40: Zigana Tv (Ana haber, canlı yayın): ?Sağlık Hukuku? konulu bilgilendirme görüşmesi

 

7.7. 25.05.2007: 19.30-19-40: Kanal Mavi (Ana haber, canlı yayın): ?Sağlık Hukuku? konulu bilgilendirme görüşmesi

 

7.8. 26.05.2007: 17.00-19.00: Kaçkar Tv (canlı yayın): ?Sağlık Hukuku?

 

7.9. 27.06.2010 Pazar: 10.10-10.30 TRT Trabzon Radyosu (canlı görüşme): ?Hasta Hakları?

 


8. Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

 

8.1. Trabzon Hasta Hakları Platformu (Kurucu Üyelik, Aralık 2002)

 

8.2. İLESAM Meslek Birliği Üyeliği (2003)

 

8.3. Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi Üyeliği (2003)

 

8.4. Trabzon Barosu Yayın Kurulu (Üyelik: 2003)

 

8.5. Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği  (Temmuz 2004 - Nisan 2009)

 

8.6. Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) Yönetim Kurulu Başkanlığı (Haziran 2005 ? Ekim 2011)

 

8.7. KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Müdür Yrd.), Şubat 2006 ? Mart 2011

 

8.8. ?Sağlık Hakkı? Dergisi Sahipliği (HAKSAY Başkanı sıfatıyla), S.3 (Kasım 2007)

 

8.9. Terazi Hukuk Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (Eylül 2006 - ?..)

 

8.10. Zirve Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Politikası Dergisi Editörlüğü (Mart 2014 ? Haziran 2016)

 

8.11. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üyeliği (2011)

 


9. Lisans ve Lisansüstü Dersler

(Son iki yıl içinde yürütülen)

 

 


 

 

 

10. İletişim

 

Adres: Fatih Mah. 35 No.lu Sok Ateş İş Merkezi No.14 Daire No.4 Şehitkamil / Gaziantep

 

İnternet Sitesi: http://yahyaderyal.net

 

E-posta: yderyal@yahoo.com

 

Gsm       : 0 533 2661447

 

 

 

 

Adres
: Fatih Mah. 35 No.lu Sok Ateş İş Merkezi No.14 Daire No.4 Şehitkamil / Gaziantep
Faks
: http://www.yahyaderyal.net
GSM
: 0 533 266 14 47
E-Posta