Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi 

Sağlık Hukuku Uzmanı


Yahya DERYAL

 

 

Kısa Özgeçmiş


1965 yılında Trabzon'un Çaykara İlçesi Kabataş Köyü'nde doğdum.


İlk ve orta öğrenimimi Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde tamamladım.


1982 yılında girdiğim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun oldum (No: 9469).


1987 yılında İstanbul Barosu nezdinde başladığım avukatlık stajımı tamamlayarak "avukatlık ruhsatnamesi" aldım.


1988 yılı Mayıs ayında KTÜ-İİBF'de "araştırma görevlisi" statüsünde akademik mesleğe ve kamu görevine intisap ettim.


1991 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans programından mezun oldum ve aynı yerde doktora programına başladım.


1995 yılında doktora çalışmalarımı başarı ile tamamlayarak "özel hukuk" alanında "doktor" unvanını elde ettim.


08.03.1995 tarihinde KTÜ-İİBF'de "yardımcı doçent" kadrosuna atandım.


Mart 1999 ile Temmuz 2000 tarihleri arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşavirliği emrinde yedek subay olarak askerlik görevimi tamamladım.

 

2000'li yıllardan itibaren ticaret hukuku yanın sıra, "hasta hakları" ve "sağlık hukuku" ile ilgilenmeye başladım. Ticaret hukuku perspektifinden özel sağlık işletmeleri (özel hastaneler) konusu özel ilgi alanımdır.

 

Haziran 2005 - Ekim 2011 tarihleri arasında Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. Şubat 2006 - Mart 2011 tarihleri arasında KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüm.

 

20 yılı aşkın bir süredir, özellikle ticari davalarda ve sağlık hukuku uyuşmazlıklarında resmi ve özel bilirkişilik yapmakta ve CMK.m.67/6 ile HMK.m.293 kapsamında hukuki mütalaa (uzman görüşü) hazırlamaktayım.

 

Türkiye'de Ağustos 2013'te sağlık hukuku alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programı için YÖK izni almış ikinci üniversitede bu programın başvurusuna öncülük ettim ve koordinatörlüğünü üstlendim.

 

23 yıla yakın bir süre Trabzon'da KTÜ-İİBF Ticaret Hukuku Anabilim Dalında, 5 yılı aşkın bir süre (Mart 2011-Haziran 2016) de Gaziantep Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra, 30 Haziran 2016'da sözleşmemin sona ermesini müteakip akademisyenliğe (noktalı) virgül koyarak, 25 Temmuz 2016 itibariyle emekli oldum.


Vakıf üniversitelerinde akademik kamu hizmetine devam etmek arzusundayım.

 

 

http://yahyaderyal.com

http://hukukdoktoru.com

 

"Pectus facit iuris consultum" (Hukukçunun kalbi olmalıdır)

 

Acil Mesaj:

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmiş olması ve sermaye şirketlerinin denetiminde muhasebe meslek mensuplarına önemli bir misyon ve iş yükü tevdi etmesi nedeniyle; özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları'ndan gelen yoğun talepleri değerlendirerek "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukukuna Getirdiği Yenilikler ve Bağımsız Denetim Esasları" başlıklı interaktif bir sunum paketi hazırladım.

 

Ayrıca ticari faaliyetleri düzenleyen temel mevzuatta yapılan köklü değişiklikler nedeniyle; esnaf, tacir ve sanayici meslek örgütlerinin (odalar, STK'lar) talep ve beklentilerini dikkate alarak "Ticaret Erbabı İçin Pratik Ticaret Hukuku Bilgileri" başlıklı interaktif bir sunumla, yeni Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Çek Kanunu değişikliklerini ele aldım.

 

İlgilenenlerin önceden randevu almaları bakımından arz ederim: 533 2661447

 

Sağlık Hukuku Yazılarım

 

SAĞLIK HUKUKU PROBLEMLERİ kitabım, Temmuz 2012 itibariyle Ankara Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanarak piyasa sunulmuştur. Bkz. http://www.seckin.com.tr/kitap/415742889

 

 

 

 

Türkiye'de bir "ilk" olarak;

10 farklı üniversite'de ticaret hukuku alanında öğretim üyeliği yapan 17 akademisyenin (Yrd. Doç. Dr. İrem Aral, Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf Akın, Yrd. Doç. Dr. R. Eda Giray, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Keşli, Yrd. Doç. Dr. İlyas Çeliktaş, Yrd. Doç. Dr. Özlem Karaman Coşgun, Doç. Dr. İbrahim Arslan, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Arı, Dr. Ayşegül Huysal, Doç. Dr. Tahir Saraç, Doç. Dr. Hayri Bozgeyik, Yrd. Doç. Dr. Mücahit Ünal, Yrd. Doç. Dr. Hamdi Pınar, Yrd. Doç. Dr. Hanife D. Koşut, Prof. Dr. Mustafa Çeker, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal) katkılarıyla hazırlanan Şirketler Hukuku (Ders) Kitabı, Büyük boy, ciltli, 944 sayfa olarak, Aralık 2012'de ilk baskısını yapmış ve Aralık 2013 itibariyle güncel ikinci baskısı da piyasaya sunulmuştur.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku AbD Başkanı Prof. Dr. Sami KARAHAN'ın editörlüğünü yaptığı kitabın 16. Bölümü (Kooperatif Şirketler) tarafımdan yazılmıştır.

 

23 Ağustos 2013

Türkiye'de "ikinci" olarak Zirve Üniversitesi'nde Tezli ve Tezsiz Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programı açıldı! Koordinatörlüğünü yaptığım ve yoğun ilgi gören program, ilk mezunlarını verdi.


 

İİBF ve MYO programlarında okutulan Hukukun Temel Kavramları ve Temel Hukuk Bilgisi derslerinin içeriğini de kapsamakla birlikte, Hukuk Metodolojisi (Doç. Dr. Abdullah Demir) ilavesiyle, Ankara 2013, Büyük boy, 370 sayfa.

Bkz. http://www.adaletyayinevi.com/yyntum/ktpdty.asp?kid=4732  

 

 

 

İki Yeni Kitap Çalışması: Kasım 2014


SAĞLIK HUKUKU REHBERİ: Aydınlatıcı ve yol gösterici temel/klavuz bilgiler içeren ve 500'e yakın slayttan oluşan bir çalışma


  SAĞLIK HUKUKU BİBLİYOGRAFYASI: Sağlık Hukuku alanında ülkemizde yayınlanmış kitap, tez, monografi, makale, bildiri v.s.

 

Sağlık Hukuku Rehberi, Kısa Klavuz BilgilerSağlık Hukuku Bibliyografyası, Literatür Derlemesi

 

 

Video İzle

Video Sunum

 

Türk Hukukunda Bilirkişilik kitabının güncellenmiş ve geliştirilmiş 5. Baskısı, Büyük boy, Ciltli, 761 sayfa, Adalet Yayınevi, Ankara, Mart 2015

 


Yeni Tüketici Hukuku Ders Kitabı, yeni Kanuna göre yeniden yazılmış ve güncellenmiş 3. Baskı, Büyük boy, 484 sayfa, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2015


Yeni Tüketici Hukuku Ders Kitabı